dějiny 295 View Records history 260 View Records druhá světová válka (1939-1945) 191 View Records World War (1939-1945) 154 View Records holocaust (1939-1945) 92 View Records politika a vláda 88 View Records koncentrační tábory 82 View Records cesty a pobyt 76 View Records concentration camps 76 View Records politics and government 73 View Records každodenní život 71 View Records společnost a politika 68 View Records Židé 65 View Records society and politics 63 View Records everyday life 61 View Records čeští spisovatelé 59 View Records Czech authors 57 View Records Jews 54 View Records politici 54 View Records kings and rulers 53 View Records panovníci 53 View Records voyages and travels 49 View Records osobnosti 46 View Records politicians 46 View Records přeživší holocaust 43 View Records protifašistický odboj 42 View Records kultura a společnost 41 View Records celebrities 40 View Records cestovatelé 40 View Records herci 40 View Records perzekuce 40 View Records podnikatelé 40 View Records česká literatura 40 View Records anti-fascist movements 39 View Records holocaust survivors 39 View Records vojáci 39 View Records zpravodajské služby 39 View Records culture and society 38 View Records politická perzekuce 38 View Records Czech literature 37 View Records political persecution 37 View Records prezidenti 36 View Records názory a postoje 35 View Records businessmen 34 View Records první světová válka (1914-1918) 34 View Records actors 33 View Records nacisté 33 View Records persecutions 33 View Records travellers 33 View Records zahraniční vojenské jednotky 33 View Records české spisovatelky 33 View Records životopisy 33 View Records presidents 32 View Records soldiers 32 View Records World War (1914-1918) 31 View Records description and travel 30 View Records Czech women authors 29 View Records agenti 29 View Records external forces 29 View Records intelligence service 29 View Records views and attitudes 28 View Records legionáři 27 View Records ozbrojené síly 27 View Records židovské ženy 27 View Records lékaři 26 View Records partnerské a rodinné vztahy 26 View Records Jewish women 25 View Records armed forces 25 View Records fotbal 25 View Records legionaries 25 View Records vlastivěda 25 View Records Nazis 24 View Records hudebníci 24 View Records physicians 24 View Records zahraniční vztahy 24 View Records zločiny nacismu 24 View Records kriminální případy 23 View Records musicians 23 View Records partner and family relationships 23 View Records secret service agents 23 View Records Češi 23 View Records foreign relations 22 View Records židovské děti 22 View Records crimes of Nazism 21 View Records děti a válka 21 View Records fotbalisté 21 View Records manželky panovníků 21 View Records reálie 21 View Records rulers' spouses 21 View Records soccer 21 View Records komunistický režim 20 View Records novináři 20 View Records političtí vězni 20 View Records war operations 20 View Records Czechs 19 View Records duchovní cesta 19 View Records journalists 19 View Records novinářky 19 View Records panovnice 19 View Records political prisoners 19 View Records